ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Balatoni Villanyautós Találkozó 2021”

 

  1. Az adatkezelő megnevezése

 

Renadimat Kft.

székhely: 8230 Balatonfüred, Zsigmond utca 12.

képviseli: Várkonyi Mária Magdolna ügyvezető

e-mail: info@balatonivillanyautostalalkozo.hu

 

  1. Az adatok kezelése

Adatkezelési cél

Adatok köre

Adatkezelési idő

Adatkezelés jogalapja

A. Tesztvezetés, Vitorlázás:

A létszámkorlát miatt szükséges, célja a jelentkezők nyilvántartása és továbbítása az érintett kiállító cég felé.

Név

A rendezvényt követő napig

Hozzájárulás, amelyet a jelentkezéssel ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható szóban a helyszínen. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

B. Tömegfelvétel:

Fénykép és videófelvétel készítése a villanyautós találkozók népszerűsítése érdekében.

Felhasználás módja: közzététel a következő oldalakon:

villanyautosok.hu

balatonivillanyautostalalkozo.hu

hivatalos facebook oldal

Képmás

Hang

Tiltakozásig

A találkozók népszerűsítéséhez fűződő jogos érdekünk. Ön az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén.

C. Egyéni felvétel:

Fénykép és videófelvétel készítése a villanyautós találkozók népszerűsítése érdekében.

Felhasználás módja: közzététel a következő oldalakon:

villanyautosok.hu

balatonivillanyautostalalkozo.hu

hivatalos facebook oldal

Képmás

Hang

Hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulás, amelyet a felvétel engedélyezésével ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén, vagy szóban a helyszínen. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

A és C esetben: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, továbbá kérhet felvilágosítást (hozzáférést, másolatot) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását;

 

B esetben: Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelések ellen. A tiltakozáson túl, Ön felvilágosítást (hozzáférést, másolatot) kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti személyes adatai törlését.

 

Ha élni szeretne valamelyik jogával, úgy azt kérjük, jelezze felénk az 1. pontban megjelölt elérhetőségeink valamelyikén. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu), vagy bírósághoz is fordulhat.

 

Elérhetőségek

Jósa Tamás

Tel: +36 20 541 5786

Haide Bence

Tel: +36 30 390 6292

E-mail: info@balatonivillanyautostalalkozo.hu